Pàgina 14

El cor ja està acabat de muntar amb la barana i tot.

Porteta de la caixa de connexions elèctriques.

La pica de l'aigua beneïda i la caixa d'almoines al fons.

La rocalla.

Buixardant la pedra.

Una bona neteja del bosc per prevenir els incendis.

Preparatius per fer la rocalla.

La porta, ja té la primera capa de protecció.

Polint la porta d'entrada de l'ermita.

Posant l'última pedra del mur del voltant de l'ermita.


Sant acabat de posar les pedres sobre el mur de tot el voltant de l'ermita.

Gravant les lletres a la pedra.

A part de la reconstrucció de l'ermita també es fan tasques de neteja del bosc més proper a l'ermita.

Provant les llums del voltant de l'ermita.

Col·locant les pedres del cim del mur de tot el voltant de l'ermita.


1       2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    13    15