PÀGINA 03

26-12-2018.

Donant una volta a l'ermita de Sant Sebastià.  Destapant les pedres que estan tapades de terra, per ferles servir per reconstruir l'ermita.


4-11-2018
En entrar dintre de l'ermita, a la finestra de la dreta si veu el castell Burriac, a la finestra de l'esquerra la Torrassa del Moro i des del portal la muntanya de Montserrat al fons.

                                     

Col·locació dels ampits de les finestres i alguna cantonera.

Rasca'n i netejant les juntes de les pedres.

La bassa de l'ermita amb aigua de la pluja.

Ja tenim als carreus de les dues finestres a punt de col·locar.

El portal de l'ermita ja està agafant forma.
 1       2       4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14    15