Pàgina 11


Només li falta el remat de dalt.


El mirador i l'espadanya per dues campanes.

El sostre i les arcades.

Amb data del 27-2-2021, sa col·locat per primera vegada la campana al seu lloc.

L'espadanya s'alça a bon ritme.

Fent vestida per l'espadanya.

De tant en tant si podent veure unes postes de sol espectaculars.

L'espadanya s'alça a bon ritme.

Si fan dos bancs, un a cada banda de la porta.

Amb data del 30-1-2021, sa col·locat el primer carreu cantoner de l'espadanya.

Amb data del 23-1-2021, per primera vegada sa tocat la campana en l'espadanya, coincidint amb el dia de l'aplec. En aquest any no sa dut a terme pel motiu Covid.

  1       2      3      4      5      6      7      8      9     10     12     13     14    15