Pàgina 13

Ja sa tret tota la vestida del voltant de l'ermita.

Sortida del Sol.

L'espadanya il·luminada a la nit.

Col·locant el trencadís en el pedestal del sant.

Ja san tret algunes vestides, deixa'n la paret al descobert.


Ja san tret algunes vestides, deixa'n la paret al descobert.

Fent el remat del contrafort.

Marcant l'any al rellotge de sol.

Desmuntant vestida.

Marcant els números de les hores al rellotge de sol.

Falta poc per acabar de muntar la porta d'ermita.

Sa començat de muntar la porta d'entrada de l'ermita.

Netejant les parets.

El rellotge de sol ja marca les hores.

Marcant el rellotge de sol.


Fent el remat del cim del contrafort.
 

1       2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    14    15