PÀGINA 12

Amb data del 3 juliol de 2021: L'espadanya es dona per acabada.


Anivellant la dovella.

Pujant amb la grua la dovella que va situada al cim de l'espadanya.

Amb data del 26 de juny de 2021, Se a col·locat l'última teula a la teulada de l'ermita de Sant Sebastià de Puigpedrós.

Sa col·locat l'última teula dels pendents de la teulada. Queda per acabar el carener.


Sa col·locat l'última teula del pendent de la cara Nord de la teulada.

S'està acabant la teulada.


Sa començat de posar les teules a la teulada.
 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     13     14    15