Pàgina 08

Imatges del procés de reconstrucció del 9-3 al 28-4-2020.

Polint les dues bigues centrals.Restaurant mobles de l'ermita.

Reixa per tancar l'ull de l'espadanya.

Les portes de l'altra caixa de connexions.


 Tanca per la porteta que tapa la caixa de connexions.

El jou de la segona campana a punt de pintar.

Porteta per tapar una caixa de connexions.

Fent el jou de la segona campana.

Furta per fer el jou de la segona campana.

 La primera campana ja està a punt per posar-la a l'espadanya.

Suport per aguantar la campana.

Preparant les campanes.


Acabant les parets de sobra les arcades.


 1       2      3      4      5      6      7      9     10     11     12     13     14    15