Pàgina 09

Una bonica posta de Sol des de l'ermita de sant Sebastià.

Col·locant pedres al sòcol de l'ermita.

Tot a punt de posar les bigues de fusta.

Preparant la fusta de la teulada.

Se segueix amb la feina de fer el ràfec de la taulada.

Les bigues de la teulada ja estan envernissades a punt de col·locar-les.

Se segueix amb la feina de fer el ràfec de la taulada.

Les bigues de fusta de la taulada.

San començat a posar els maons del ràfec de la taulada.

La paret de l'ermita ja està a dalt del tot.

L'ermita, vista des de la carretera de La Torrassa.

Anivellant les parets per posa les bigues de fusta.


S'estan preparant les bigues de fusta de la taulada.

Mestres es treballava, va sortir l'Arc de Sant Martí.

Fent els preparatius per posa els maons del ràfec de la taulada.

Fent el mac i la tapa del registre  la taulada. 1       2      3      4      5      6      7      8      10     11     12     13     14    15